NYHET - SKFs livsmedelssäkra kullagerenheter
Läs mer om hur du kan minska onödiga livsmedelsrisker
Utbildningar

Vibrationsmätning - startkurs

Vem ska gå?
Personal som direkt eller indirekt är engagerad i förebyggande underhåll med fokus på vibrationsmätning.

Syfte och mål
Deltagarna ska efter kursen kunna bygga strukturerade mätronder samt utföra ronderande vibrationsmätningar. Efter utförd mätning kan mätdata kontrolleras och enklare analyser med hjälp av frekvensanalystekniken göras. De skall också ha fått en insikt i tillståndsstyrt underhåll samt alterna-tiva metoder för att utföra detta.

Innehåll
4 dagars utbildning med teori och praktiska övningar. Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog och SKF programvara för vibrationsanalys, SKF @ptitude Analyst eller SKF Observer.

 • Tillståndsstyrt underhåll
 • Vibrationsgrunder
 • Hantering av SKF Microlog med analysmjukvara
  - Bygga ronder
  - Utföra mätningar
  - Kontrollera mätdata
  - Utföra enklare analyser

Max antal: 12 deltagare
Plats: Vi kan genomföra utbildningen på plats hos dig som kund, hos oss på Sverull ElektroDynamo eller på SKF i Göteborg

Pris
21.400 kr/deltagare (ex. moms)

För mer information

För intresseanmälan och utbildningsmöjligheter, kontakta utbildningsansvarig via utbildning@sverull.se