NYHET - SKFs livsmedelssäkra kullagerenheter
Läs mer om hur du kan minska onödiga livsmedelsrisker
Utbildningar

SKF-Certifierad lagerspecialist

Vem ska gå?
Denna specialutbildning vänder sig till de personer i företaget som bör ha hög specialkompetens. Utbildningen spänner över ett brett kunskapsområde och är därför uppdelad i fem steg.

För att bli certifierad lagerspecialist gäller följande:
Alla steg, 1-5 skall genomföras där varje delsteg avslutas med ett teoretiskt prov. När alla fem stegen är avslutade och godkända, erhålls ett certifikat. Den som genomgått ett eller flera delsteg under de senaste fem åren får tillgodoräkna sig detta efter godkänt prov. Certifieringen gäller i 5 år, därefter krävs en uppdatering.

Köper man utbildningen komplett med alla inkluderade kurser gäller ett rabatterat pris som faktureras vid första kurstillfället. Om delstegen köps var för sig gäller angivet kurspris. För pris och aktuella datum kontakta oss gärna på utbildning@sverull.se

Steg 1
Grundläggande lagermontering
2 dagars utbildning i rullningslagers montering, skötsel och underhåll.

Steg 2
Fördjupning i lager- och monteringsteknik
3 dagars teori- och praktikutbildning i rullningslagers användning, förebyggande maskinövervakning och lagerskadeanalys

Steg 3
Smörjning
1 dags utbildning i smörjning av rullningslager

Steg 4
Lagerskador
2 dagars teori- och praktikutbildning i lagerskador och deras orsaker

Steg 5
Grundläggande underhåll
2 dagars teoriutbildning