Utbildningsprogram för 2018
Ta del av höstens utbildningsprogram här
Utbildningar

Pneumatik i automatiserade system

I samarbete med Festo erbjuder vi en utbildning i pneumatik i automatiserade system. Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper och färdigheter för att arbeta effektivt med pneumatik och elektropneumatik i automatiserade produktionssystem.

Målgrupp
Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, produktionstekniker samt alla som arbetar med pneumatik i automatiserade anläggningar

Efter genomförd kurs kan deltagarna:

 • Designa, koppla, testa och felsöka elektropneumatiska kretsar
 • Konfigurera, underhålla och felsöka elektropneumatiska automationssystem
 • Tolka pneumatikdiagram i maskindokumentation
 • Ha djupare kunskap om samspelet mellan pneumatiska och elektriska komponenter
 • Ha kunskap om säkerhet och energibesparing i pneumatiska system
 • Ha kännedom om programvaror för konstruktion, simulering och komponentval
 • Konfigurera och underhålla luftberedningssystem på maskin

Kursinnehåll:

 • Uppbyggnad och funktion hos luftberedningsenheter på maskin
 • Elektriska givare/sensorer i pneumatiska system
 • Uppbyggnad och funktion hos elektropneumatiska komponenter
 • Ventilterminaler
 • Montering, uppstart och felsökning av elektropneumatisk handling-enhet
 • Hängande last med 5/3 ventiler och pilotstyrda backventiler
 • Tryckstyrning med proportionalventiler/IP-omvandlare
 • Energibesparande metoder och principer
 • Säkerhetsfunktioner och metoder
 • Simulering med FluidSIM
 • Förutom teoretiska genomgångar genomförs ett stort antal praktiska övningar, allt med inriktning mot praktisk tillämpning

Kursnytta:

 • Förbättrad kommunikation på ”fabriksgolvet”
 • Industrirelaterad kunskap om elektropneumatik i automatiserade produktionssystem
 • Reducerad driftskostnad
 • Säkrare och energieffektivare produktion
 • Minskat stillestånd
 • Ökad produktivitet och flexibilitet
 • Korrekt val av komponenter och funktion
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Förkunskaper
Modern industriell pneumatik eller motsvarande

Kurslängd
2 dagar

Pris
7500 kr/deltagare (ex. moms)

Anmälan

För anmälan och utbildningsmöjligheter, kontakta utbildningsansvarig Cecilia Borglin på 0770-22 14 18 eller via utbildning@sverull.se

 

  Kursprogram 2018

   Pneumatik i automatiserade
   system (2 dagar)


Kontakta oss vid intresse