Sverull förvärvar aktiemajoriteten i Skellefteå-baserade EMC Elmotorcentralen
Läs mer här!
Utbildningar

Modern industriell pneumatik

I samarbete med Festo erbjuder vi en utbildning i modern industriell pneumatik. Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att effektivt arbeta med pneumatik i produktionen.

Målgrupp
Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, produktionstekniker samt alla som arbetar med pneumatiska anläggningar

Efter genomförd kurs kan deltagarna:

 • Designa, sammankoppla och testa grundläggande pneumatikkretsar
 • Underhålla och felsöka grundläggande pneumatiska komponenter och system
 • Identifiera samt beskriva funktion, konstruktion, designegenskaper hos pneumatiska komponenter
 • Tolka pneumatikdiagram i maskindokumentation
 • Tolka tekniska data för de vanligaste pneumatiska komponenterna
 • Kännedom om programvaror för konstruktion, simulering och komponentval
 • Grundläggande kunskap om luftbehandlingssystem och luftberedning på maskin

Kursinnehåll:

 • Beredning av tryckluft
 • Uppbyggnad och funktion hos pneumatiska och elektropneumatiska komponenter
 • Symbolik enligt ISO1219
 • Utveckling av praktiska problem till pneumatiska scheman och kopplingar
 • Positionsstyrning med gränslägesgivare
 • Hastighetsreglering i pneumatiska systemet
 • Tryckstyrning med tryckvakt
 • Vakuumteknik
 • Felsökning i grundläggande pneumatiska system
 • In addition to theoretical reviews, a large number of practical exercises are conducted, all focusing on practical application

Kursnytta:

 • Förbättrad kommunikation på "fabriksgolvet"
 • Industrirelaterad kunskap om pneumatiska system
 • Minskad driftskostnad
 • Minskat stillestånd
 • Korrekt val av komponenter och funktion
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Förkunskaper
Teknisk förståelse

Kurslängd
2,5 dagar

Pris
9700 kr / deltagare ex. moms

Anmälan

You register to the course via the link below to our application form. Har du några frågor eller funderingar kring kursen är du välkommen att kontakta oss på vår utbildningsmejl:  utbildning@sverull.se

Anmäl dig här >>

Varmt välkommen på kurs! 

 

Kursprogram vår 2023

 

Ort Datum
Halmstad 10-12 januari (Fullt!)
Norrköping 25-27 april
Växjö 23-25 maj