NYHET - SKFs livsmedelssäkra kullagerenheter
Läs mer om hur du kan minska onödiga livsmedelsrisker
Utbildningar

Driftsäkerhet och underhåll - Underhållsekonomi

Att kunna förstå och beräkna hur olika förändringar av den egna verksamheten påverkar såväl den egna budgeten som företagets totala ekonomi blir allt viktigare i de flesta organisationer. Denna kurs lär dig som tekniker grunderna i företagsekonomi och hur du och din underhållsverksamhet kan påverka företagets totala resultat. För att kunna ta rätt beslut på både kort och lång sikt måste man förstå hur olika åtgärder påverkar företagets ekonomiska styrparametrar som resultat- balansräkning och kassaflöde.

Olika kalkylmetoder används inom såväl produkt som investeringskalkylering. Vi går igenom dessa och kopplar dem till underhåll och underhållstekniska beslut.

Vem skall gå?
Alla som tar beslut inom produktions- och underhållsverksamheterna och vill ha förmågan att beräkna dessa besluts företagsekonomiska konsekvenser.

Syfte/mål
Att ge tekniker grunder i företagsekonomi och koppla detta till underhållstekniska beslut och överväganden. Detta för att förbättra din egen och din organisations förmåga att fatta rätt beslut.

Teori/praktik:

  • Företagsekonomiska grundbegrepp
  • Kalkylmetoder, produkt och investeringar
  • Känslighetsanalys
  • Budget och budgetstyrning
  • Resultat- och balansräkning
  • Kassaflödesanalys
  • Förlustberäkning i produktion, OEE
  • Livstidskostnader
  • Att tänka på för att undvika fallgropar
  • Hur säljer/köper man underhåll?

Kursen är förlagd till två tillfällen om två dagar. Under tiden mellan de två teoriblocken genomför kursdeltagarna ett praktiskt arbete i det egna företaget. Detta för att få en djupare förståelse för hur olika kalkylmodeller fungerar och hur man praktiskt skall använda dem i den egna organisationen.

För mer information

För intresseanmälan, pris och utbildningsmöjligheter, kontakta utbildningsansvarig via utbildning@sverull.se