NYHET - SKFs livsmedelssäkra kullagerenheter
Läs mer om hur du kan minska onödiga livsmedelsrisker
Utbildningar

Balansering

Vem skall gå?
Kursen vänder sig till användare av Microlog för vibrationsövervakning samt personal engagerad i förebyggande underhåll, med kunskap om hur man använder microlog.

Syfte/mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång samt praktiska övningar ha goda kunskaper om:

Vad är obalans?
Vilka förberedelser krävs innan balansering och vilken utrustning behövs ?
Val av vikter, massa och fastsättning
Enplans- och tvåplansbalansering
Balansering med hänsyn till balanseringsprogram, enplan eller tvåplan

Innehåll
1 dags utbildning i teori men framförallt praktisk tillämpning av balansering och hjälpmedel vid användning av microlog med balanseringsmodul.

Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog insamlare och SKF programvara för vibrationsanalys.

Max antal: 12 deltagare

Plats: Hos dig som kund, hos oss på Sverull ElektroDynamo eller på SKF i Göteborg

Pris
6200 kr/deltagare (ex. moms)

För mer information

För intresseanmälan och utbildningsmöjligheter, kontakta utbildningsansvarig via utbildning@sverull.se