Vi har särskilda öppettider v.27-30. Mån-fre 8:00-12:00, 12:50-16:00
Klicka här för att komma till vår kontaktsida
Service & mekaniskt underhåll

Tillståndskontroll och frekvensanalys

Tillståndskontroll

Genom att göra kontinuerliga mätningar av vibrationsnivån i motorer, växellådor, pumpar, fläktar m.m. får man en god kunskap om maskinparkens kondition och slipper att drabbas av oplanerade driftstopp. De samlade mätvärdena ger en trend på maskinens kondition och ger en tidig varningssignal när det är dags för underhåll och reparation. Vi kan erbjuda tillståndskontroll och bidra till att sänka dina underhållskostnader. Vid en tillståndskontroll utför vi mätningar, analyserar mätetalen och rapporterar utrustningens status inkluderat åtgärdsförslag vilket möjliggör en mer noggrann planering av underhållet som ger er en ökad kontroll av maskinparken.

Fördelar
• Ökar produktionseffektiviteten genom att oplanerade stopp i viktiga maskiner undviks
• Ökar driftsäkerheten genom kontinuerlig övervakning av maskiner där problem snabbt kan utvecklas till fel
• Förbättrar noggrannheten hos data, identifieringen av problem och prognoseringen av hur maskinernas tillstånd utvecklas
• Stöder strategier för förutsägbart underhåll

Frekvensanalys

Vi kan även göra frekvensanalyser. Genom att mäta och analysera vibrationsspektrat kan vi få information om vilken typ av problem som orsakat den förhöjda vibrationsnivån och med hjälp av resultatet, mer noggrant planera underhållsinsatser. Vi kan detektera och följa skador från ett tidigt skede vilket minskar risken för kostsamma haverier. Våra tekniker använder sig av den senaste tekniken och EX klassade mätinstrument. Effektiva portabla verktyg för kontroll i tuffa miljöer med kraftfulla funktioner för analys och felsökning. 

Kontaktuppgifter mätteknikgruppen