Utbildningsprogram för 2018
Ta del av höstens utbildningsprogram här
Service & mekaniskt underhåll

Oljefyllda transformatorer upp till 1000 kVA

Vi hjälper vi dig att hålla en bra status på dina transformatorer. Vi gör en allmän granskning av skick och genomgång av hela beståndet. Vi genomför fältmässiga kontroller av transformatorernas behov av översyn inkluderat ren okulär yttre bedömning (tätningsbehov) samt kontroll av signaler till kopplingslåda på transformatorer. 

Vi hjälper dig med följande:

Felsökning: Meggning och motståndsmätning. Om möjligt kortslutningsprov.

Elektrisk bedömning: Äldre transformatorer gör ofta stora energiförluster och här går vi in och tittar på energiåtgång och kostnadseffektiva åtgärdsförslag och lösningar. Vid ev. byte så ger vi råd gällande vilken transformator som passar bäst.

Läckageåtgärder: Genomgång av alla tätningstyper och utbyte av tätningar

Varmgångsåtgärder: Översyn av förhöjda värmekällor – tillsammans med kunden planeras ett stopp då man ser över anslutningarna och genomför underhåll.

Tätningsarbeten: av genomföringar, lockpackningar, mm..

Oljebyten: Oljeanalys med avseende på ev. Pcb-innehåll kan utföras då varje ägare sedan 2007 är skyldig att deklarera innehållet vare sig det är en ren skrotning eller vidareförsäljning till andra bolag. Oljeanalyser med avseende på välmående och renoveringsbehov utförs också. Vi tittar på fukthalt, syratal, genomslagshållfasthet mm. Utför även oljeprover och oljebyten.

Översyn/ kontroll av kontrollutrustningar: Exempelvis av gasvakter, temperaturvakter, nivåvakter samt utför byten vid behov.

Utbildning: Utbildning i att själva göra en första bedömning av skick.

Kontakt service och underhåll


Göteborg
Tel service/reparation: 031-797 14 84          
Mail: verkstadgbg@sverull.se   

Halmstad
Tel service/reparation: 035-202 02 57
Mail: verkstadhalmstad@sverull.se

Lidköping
Tel service/reparation: 0510-30 10 21          
Mail: verkstadlkp@sverull.se   

Norrköping
Tel service/reparation: 011-14 44 80
Mail: verkstadnkpg@sverull.se

Västerås
Tel service/reparation: 021-650 60    
Mail: verkstadvas@sverull.se