Vi har särskilda öppettider v.27-30. Mån-fre 8:00-12:00, 12:50-16:00
Klicka här för att komma till vår kontaktsida
Service & mekaniskt underhåll

Maskinuppriktning med Easy-laser

Felaktigt uppriktade axlar och de följdverkningar detta får ligger bakom större delen av driftstoppen i roterande maskiner. De medför att den oplanerade stilleståndstiden och därmed produktionsförlusterna ökar. Självklart ökar också de totala underhållskostnaderna. Dessutom ger snedställda axlar ökade vibrationer och friktion vilket kan öka energiförbrukningen och orsaka för tidiga lager- och tätningsskador. För att undvika denna problematik utför vi uppriktning av axlar och maskiner för att snabbt och enkelt utföra exakta mätningar och genomföra uppriktning med högsta noggrannhet som resulterar i:

  • Säkrad produktion – färre driftstopp
  • Ökad lager- och tätningslivslängd
  • Lägre energiförbrukning
  • Minskat slitage och underhållsbehov