Vi har särskilda öppettider v.27-30. Mån-fre 8:00-12:00, 12:50-16:00
Klicka här för att komma till vår kontaktsida
Service & mekaniskt underhåll
läcksök_1

Upptäck läckage och optimera ditt tryckluftssystem

Ett läckande tryckluftssystem ödslar mycket energi och pengar och kan äventyra processens tillförlitlighet. Därför är läcksökning en viktig process för att upptäcka och lokalisera läckage i olika typer av system och utrustning. Med hjälp av läckagedetektering kan man identifiera läckor och effektivisera tryckluftssystemet genom att minska energiåtgången och reducera kostnader.

Med vår läcksökstjänst i samarbete med Festo inspekterar vi hela ditt tryckluftssystem. Under drift upptäcker vi läckor med hjälp av högkänsliga ultraljudsdetektorer och klassificerar dem efter storlek och kostnad. Dolda felkällor kan hittas genom att analysera tryckluftsgenerering, förbrukning och kvalitet samt genom riktad läckagedetektering. Vi upprättar också detaljerad dokumentation inklusive optimeringsalternativ och en lista över rekommenderade reparationer i mest akut ordning. Rapporten kommer att finnas tillgänglig för dig online och ger dig ett enkelt och strukturerat sätt att övervaka eliminering av läckor. Sist men inte minst kan du även kvantifiera dina energiförluster och CO2-utsläpp.

Arbetsprocess:

  1. Ett förmöte där vi kartlägger anläggningen, kunden får komma med ritning/skiss.
  2. Läckagesökning och dokumentation i Festos energibesparingsportal  "Festo Energy Saving Assessment Portal". 
  3. Rapportering och analys – hur mycket läckte det?
  4. Vad kostar läckan per år i energi.
  5. Åtgärdsförslag

 

Behöver ni hjälp att hitta läckan? Kontakta oss! 

 

Vi är certifierad distributör och servicepartner till Festo

Utöver att verka som Festos auktoriserade återförsäljare är vi även certifierade som servicepartner vilket innebär att vi även erbjuder service, montering och reparation inom pneumatik och automation på våra verksamhetsorter.