Nu erbjuder vi våra kunder att handla från vår webbshop
Klicka här för att komma till Sverulls Webshop
Referenser
Rabergavattenverk2

Vi hjälper till att säkra Linköpings kommuns dricksvattenförsörjning

Sverull ElektroDynamo genomför projekt åt Tekniska verken med att kapacitetsöka vattenverket och automatisera driften på Råberga vattenverk

För att säkra Linköpings kommuns behov av dricksvatten och öka driftsäkerheten beslutade Tekniska verken att uppgradera Råberga vattenverk och installera den senaste teknologin med bl.a. UV-ljus-aggregat. Projektet har varit en utförandeentreprenad där Tekniska verken stått för design och beräkningar medan vi på Sverull ElektroDynamo stått för utförandet och levererat efter färdig handling.

Flera utmaningar har lösts
I detta projekt har vi på Sverull ElektroDynamo anlagt ett rörgalleri under två etapper för att minimera påverkan på driften för vattenverket. Att anlägga ett rörgalleri på över 100 meter och upp till 800 mm i diameter med tillhörande processtyrning och ventiler och samtidigt anpassa montaget inne i en färdig kulvert är några av de utmaningar som vi löst.

"Vi är en entreprenör att räkna med"
- Över det nya rörgalleriet har vi platsbyggt gångplan och trappor för att kunna övervaka och kontrollera processens utrustning på plats. Vi har installerat den senaste teknologin för styrning och övervakning av reningsprocessen, vilket ställt höga krav på oss som utförare. Vi har verkligen bevisat att vi är en entreprenör att räkna med vid stora projekt inom VA. Hela utförandet är en riktig teaminsats och visar på vårt motto ”Din partner för trygg drift” säger ansvarig projektingenjör Pentti Blyfors på Sverull ElektroDynamo.

”Sverull ElektroDynamo har varit enkla att ha och göra med och de har mött våra behov på ett bra sätt”
- Arbetet har planerats gemensamt då det parallellt pågått flera entreprenader där vi tillsammans satt tidplan och diskuterat igenom arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor för att säkra ett bra arbetssätt och genomförande. Sverull ElektroDynamo har varit enkla att ha och göra med och de har mött våra behov på ett bra sätt. Vi är mycket nöjda med dem, säger Johan Andersson, projektledare på Tekniska verken.

Ökad kapacitet och högre automatiseringsgrad
Sammanfattningsvis har projektet bidragit till ökad kapacitet på anläggningen, en högre automatiseringsgrad som ger en effektivare dricksvattenproduktion med bättre reglering och styrning för att möta ett växande Linköping.
 
Kort fakta om Råberga vattenverk
Vid Råberga vattenverk produceras ca 10 000 m³ vatten/dygn, men kapacitet finns att producera 45 000 m³ vatten/dygn. Det är ett ytvattenverk med kemisk fällning, snabbfilter, långsamfilter och UV-ljus. Vattnet till Råberga vattenverk tas från Stångån.

(Bilden ovan är tagen av Niklas Virsén, Tekniska verken)