Nu erbjuder vi våra kunder att handla från vår webbshop
Klicka här för att komma till Sverulls Webshop
Referenser
Rexcell Kvarn

Sverull ElektroDynamo hjälper Rexcell att bygga bort dyr problemdrift

På Rexcell Tissue & Airlaid AB, ett helägt dotterbolag till Duni AB, hade man stora problem med tre kvarndrifter i produktionen i sin fabrik i Dalsland. Kvarndrifterna maler papper för att man sedan ska kunna hantera det på ett enklare sätt och forma sina produkter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta lösningsorienterat och med att hitta rätt produkt för rätt applikation och blev inkopplade för att hjälpa till att bygga bort Rexcells driftproblem. Med hjälp av de lösningar som vi tog fram fungerar nu kvarndrifterna som de ska och Rexcell har gjort en total besparing på ca 936 000 kr per år.  

Problem med inmatning

Ett av problemen på Rexcell var inmatningen till kvarnarna drevs av växellådor som var utväxlade med ett antal kedjedrifter. Då dessa drifter var direktdrifter var man tvungen att stoppa produktionen i kvarnarna varje gång en rulle skulle bytas på en av inmatarna.

Lösning med frekvensstyrningar

Lösningen som vi föreslog var att ta bort hela kedjedriften och istället montera en tappväxel direkt på axeln. För att lösa problemet med stopptider monterades frekvensstyrningar från ABB.

Vinst – en bibehållen produktion

Efter färdigt montage kunde man öka hastigheten tack vare frekvensomriktarna på två av de tre kvarninmatarna under tiden som rullbytet skedde i den tredje, och på så sätt bibehålla produktionen under hela rullbytet.

Problem med drivning

Kvarnarna drevs av plattremmar som på grund av de höga effekterna skulle ha en mycket hög remspänning. För att klara remspänningen var det monterat en mellanlagringsaxel och från den en axelkoppling till motorn. Trots den höga remspänningen slirade remmen när kvarnen mottog en något tjockare media än planerat, vilket kunde ske med jämna mellanrum. Var gång remmen slirat och bränt och ett byte skulle ske tog det många timmar att rikta upp driften då flera steg skall riktas upp mot varandra. Detta innebar många stopptimmar och många jourutryckningar för underhållspersonalen. Även lagren byttes var 12:e vecka då den höga remspänningen gjorde att de inte höll längre.

Kuggrem istället för plattrem – en effektiv lösning

Vi föreslog att ta bort plattrem och mellanlagringsaxeln för att flytta ut motorn och placera den på en hydraulisk motorhylla. Istället för plattrem valdes en kuggrem som kan överföra 250kW och ett nytt remskydd monterades.

Vinst - inga oplanerade stopp

Efter 9 månader i drift hade inga oplanerade stopp inträffat samt att lagren som kontinuerligt kontrollerats inte visat upp några tendenser till att behöva bytas. Med de genomförda förbättringarna har tiden för både planerat och oplanerat underhåll på kvarnarna minskat väsentligt. Rexcell uppskattar att besparingen uppgår till ca 65 arbetstimmar/år.  Utöver arbetstimmar har produktionsbortfall minskat och tillgängligheten ökat, samt att lagerkostnaden reducerats. Den sammanlagda besparingen för Rexcell beräknas till 936 000 kr/år.

Vi har gjort en god investering och är mycket nöjda!

"Vad vi sett fram tills nu är att vi gjort en god investering i de lösningar som Sverull ElektroDynamo föreslagit och dessutom finns det också andra produktionsfördelar som är knutna till vår produktion. Vi är mycket nöjda med arbetet och ser bara fördelar med att samarbeta med dem", säger Eiron Alfredsson, underhållsansvarig på Rexcells kvarndrifter.