Nu erbjuder vi våra kunder att handla från vår webbshop
Klicka här för att komma till Sverulls Webshop
Referenser
nosp_024

Sverull ElektroDynamo hjälper bolag att utveckla världsunik lösning

Genom support och effektiva lösningar hjälper vi på Sverull ElektroDynamo det innovativa bolaget DP Patterning att förbättra och förfina sin innovativa och världsunika teknik, där de utvecklar maskiner som miljövänligt tar fram flexibla kretskort och antenner. DP Patterning är ett startup-företag som arbetar inom tryckt elektronik, i nära anslutning till forskningsinstitutet RISE Acreo och Linköping universitet.

Världsunik och innovativ teknik

Istället för den traditionella, mycket miljöbelastande, tillverkningsmetoden som består av att kretskort etsas fram i syrabad, har DP Patterning utvecklat en unik, helt miljövänlig tillverkningsmetod som mekaniskt framställer kretskort. De flexibla kretskorten och antennerna finns exempelvis i knappsats till bilratt, värmefolier i bilsäten och till antenner till mobiler, kalkylatorer och datorer. Den unika metoden är såväl effektiv och kostnadseffektiv som den är skonsam mot miljön. Den innovativa, kemikaliefria tekniken består av speciellt utvecklade maskiner som med en specialtryckpress pressar ut det förutbestämda mönstret på en tunn aluminiumfolie som är laminerad på en tunn plastfolie. En valsfräs i maskinen avlägsnar därefter mekaniskt, mycket exakt, mönstret ur aluminiumfolien och lämnar plastfolien orörd. Med resultatet av ett ledningsmönster som är urfräst i laminaten. Det är en mycket precisionskrävande teknik som bygger på att mönstret som fräses fram blir exakt på mikrometern rätt.


Foto: Staffan Nordlinder kontrollerar mätvärdets exakthet på prototypmaskinen de utvecklar för tillfället.

”Sverull ElektroDynamo har bidragit med värdefull service och rådgivning”

Vid varje produktframställande krävs ett specifikt skärdjup som måste bli exakt på mikrometern rätt. Annars blir plastfolien förstörd eller så påverkas något annat i processen. För att ytterligare öka precisionen i maskinen behövde vi minska kastet i alla roterande delar. Här har Sverull ElektroDynamo bidragit med värdefull service och rådgivning till oss, säger Staffan Nordlinder, VD på DP Patterning.

”Vi har fått ta del av tips och värdefull kunskap och erfarenhet från Sverull ElektroDynamo och från berörda tekniker och ingenjörer på SKF, 
som verkligen har underlättat för oss”

För att komma till rätta med problemet kring för stora kast i prototyp-maskinen krävdes en lösning med en mycket noggrannare rörelseled och en snävare toleransnivå. Här har vi på Sverull ElektroDynamo bidragit med kontakter till rätt typ av expertis på SKF som hjälpt dem med värdefull konstruktionssupport och teknisk support gällande bland annat lagerkonstruktion och montering, till DP Patternings tekniska designer David Öd-Österman.

- Vi har fått ta del av tips och värdefull kunskap och erfarenhet från Sverull ElektroDynamo och från berörda tekniker och ingenjörer på SKF, som verkligen har underlättat för oss. Tack vare det har vi undvikit många fel och fått lösningar som fungerat, direkt, säger David Öd-Österman.

Foto: Justerbara kmt-muttrar – möjliggör en exakt montering av precisionslager i maskinen.
Foto: Justerbara kmt-muttrar – möjliggör en exakt montering av precisionslager i maskinen.

"Vi har fått stor hjälp av er och er expertkunskap”

För att optimera maskintillgängligheten för DP Patterning har vi på Sverull ElektroDynamo även arbetat mycket med att proaktivt ta fram förslag på olika typer av tätningar, pneumatik, motorer och fästdon med mera. En nyckelfaktor i det arbetet har varit att välja produkter som oftast finns på lager eller som har så korta leveranstider som möjligt. I de fall specialprodukter krävts där vi har erfarenhet av långa ledtider så har vi i så god tid som möjligt informerat om detta och har på så sätt kunnat undvika förseningar.

- Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Sverull ElektroDynamo. Vi fått stor hjälp av er och er expertkunskap, tillsammans med SKF som konstruerat och gett superbra support, både praktisk och teoretisk. Ni är väldigt flexibla och tillmötesgående, säger DP Patternings VD, Staffan Nordlinder.

Fortsatt samarbete

DP Patterning har idag en stark etablering på RFID marknaden och arbetar just nu på att etablera sig inom Automotive/fordonsindustrin. Nu väntar fler tester och fortsatt utveckling och förfining av tekniken för DP Patterning som under nästa år förväntar sig att få sina första produktionscase inom belysningsbranschen. Det är en spännande resa som vi på Sverull ElektroDynamo självklart ser fram emot att få vara en del av.

- Vi kommer fortsätta att hålla kontakten i våra framtida frågeställningar och inhandla våra produkter från Sverull ElektroDynamo. Vi ser en stor fördel i att kunna utnyttja den kompetens och det kontaktnät som Sverull ElektroDynamo har, säger David Öd-Österman.


Har du frågor om vilka typer av lager som passar i en viss typ av applikation och som kan effektivisera din produktion? Ta kontakt med din lokala säljkontakt hos oss så guidar vi dig till bästa resultat.