Nu erbjuder vi våra kunder att handla från vår webbshop
Klicka här för att komma till Sverulls Webshop
Referenser
Jönköping Energi Tack 2(1)

Heltäckande fläktservice på Jönköping Energi

Jönköping Energi levererar el, värme, kyla, biogas och stadsnät till 55 000 kunder. All el som Jönköping Energi säljer är 100 procent förnybar. 40 procent är lokalt producerad och görs av förnybara och återvunna bränslen som biobränsle och avfall samt av sol, vatten och vindkraft. På kraftvärmeverket Torsvik gör det avfallseldade verket energi motsvarande 2000 tankbilar med olja. Nu inleder vi ett samarbete på heltäckande fläktservice för att Jönköping Energi ska ha möjlighet att undvika oväntade produktionsstopp och få en god överblick över sitt underhållsbehov.

Fr. vä: Niclas Andersson, försäljning Sverull ElektroDynamo, Niklas Nikolasson Underhållsingenjör Jönköping Energi, Tim Robertsson mätteknik/TBU Sverull ElektroDynamo

Alla kritiska fläktar ska kontrolleras

Vi på Sverull ElektroDynamo har fått i uppdrag att gå igenom Jönköping Energis primär- och sekundärluftsfläkt samt rökgasfläkt. En heltäckande fläktservice som innebär att vi först gör en total översyn för att sedan följa upp arbetet fyra gånger per år med okulära besiktningar. Detta för att vi ska ha ett utgångsläge som vi sedan kan jämföra med följande besiktningstillfällen. På så sätt får vi fram ett mycket bra underlag både när det gäller fläktarnas mående och underhållsbehov. Vi kommer att använda SKF:s mjukvara för rondering och analysering av data där mätetalen kommuniceras med Jönköping Energi.

Balansering, vibrationsmätning och uppriktning är några servicetjänster som vi kommer att utföra

- Okulära besiktningar kommer att genomföras där vi ser över allt från fläktarnas fundament till kompensatorer, motorer och lager. Vi kommer även att göra en sprickindikering och hjälpa till med balansering, vibrationsmätning och uppriktning. Vi kommer att göra allt för att Jönköping Energi ska få ett så bra underlag som möjligt och vi har lång erfarenhet av att utföra denna typ av service, berättar Tim Robertsson, ansvarig för mätteknik/TBU på Sverull ElektroDynamo.

”En samarbetspartner som erbjuder den helhet vi efterfrågar”

- Det känns mycket tryggt att vi nu inlett ett samarbete med Sverull ElektroDynamo eftersom de erbjuder helheten och utför de tjänster som vi verkligen behöver. De har både servicetjänsterna och komponenterna som vi efterfrågar, vilket innebär att vi slipper kontakta flera olika aktörer. De har allt under ett och samma tak och deras tekniker verkar nära vår verksamhet som gör att de snabbt kan vara på plats när vi behöver, uppger Niklas Nikolasson, underhållsingenjör på Jönköping Energi.

Läs mer om vårt fläkterbjudande här.

Vårt serviceutbud anpassat för fläktar:

• Dynamisk balansering
• Tillståndskontroll
• Installation
• Underhåll, renovering, reparation
• Lager- och tätningsbyten
• Kompositbeläggning/epoximålning
• Dimensionering
• Övervakning
• Leverans och lagerläggning av komponenter
• Teknisk support