Nu erbjuder vi våra kunder att handla från vår webbshop
Klicka här för att komma till Sverulls Webshop
Referenser
celanese-corporation-vector-logo

Celanese utökar samarbetet med Sverull på tillståndskontroll

På kemiföretaget Celanese Production Sweden AB i Perstorp tillverkar man vattenlösliga bindemedel till bland annat färg-, textil-, pappers- och limindustrin. Företaget ingår i den amerikanska koncernen Celanese Corporation som har 27 fabriker över hela världen, i Perstorp i Skåne är det ca 70 anställda.

Celanese och Sverull har haft ett mångårigt samarbete och sedan två år tillbaka utför Sverull tillståndskontroller på 54 maskiner, fyra gånger per år. Nu har Celanese utökat samarbetet med Sverull med ytterligare 30 maskiner.

Nöjda med Sverulls arbete
Underhållsspecialist Johnny Hurtig har arbetat med underhåll i 30 år varav mer än 20 år på Celanese. Till en början var Johnny skeptiskt inställd till nyttan med tillståndskontroller eftersom haverier inträffade utan att man reagerat vid kontrollerna. Men när Sverull fick förtroendet hos Celanese så såg han fördelarna, bland annat med hur man kan använda rapporterna som ett planeringsverktyg samt kunna se förändringarna som skett från tidigare mätningar. Enligt Johnny är kompetens och engagemang hos den som utför arbetet, avgörande för resultatet.

- Det krävs ett intresse från den som utför arbetsuppgiften. Jag är jättenöjd med det arbetet som Sverull gör, berättar Johnny Hurtig.

Johnny Hurtig, Underhållsspecialist Celanese och Tim Robertsson, Mätansvarig Sverull

Tillståndskontroller bidrar till säkerhet
Det resultat som Johnny ser med tillståndskontrollerna är att Celanese får info i god tid och inte kör till haveri. Servicetjänsten fungerar som en säkerhet och minskar även företagets utgifter.

- Vi har mätpunkter på den utrustning som vi har bedömt som kritisk för produktionen. Omrörare, cirkulationspumpar, högtryckspumpar, fläktar m.m. Det är bättre att i tid se försämringar och agera, det är just därför vi har utökat antalet mätpunkter, uppger Johnny Hurtig.

Utvecklad rapportering
För ca ett år sedan ändrade Sverull strukturen på sina rapporter då Celanese ställde som krav att kunna jämföra resultatet med de senaste fyra mätningarna direkt i rapporten. Sverulls mätteknikgrupp strukturerade om rapporten så att de fyra senaste mätningarna alltid syns i rapporten och med ett enkelt system med färger gör man det lätt att överskåda. Är det grönt så är det bra. Är det gult eller rött så är det något på gång och man bör ägna texten lite mer intresse. Ett väldigt enkelt sätt för kunden att se trenden på maskinen över det senaste driftåret.

Johnny anser att rapporteringen fungerar jättebra och berättar att det används som ett planeringsverktyg. Det är ett samarbete mellan Sverull och Celanese i att analysera rapporten och göra de åtgärder som behövs. 

Sverulls erbjudande
Vi erbjuder tillståndskontroll på alla typer av roterande utrustning och utför mätningar, analyserar mätetalen och rapporterar utrustningens status inkluderat åtgärdsförslag. Genom tillståndsövervakning reducerar vi inte bara risken för haverier utan gör det också möjligt för dig som kund att beställa hem reservdelar i förväg, schemalägga bemanningen och genomföra åtgärder under ett planerat stillestånd där våra erfarna servicetekniker även kan hjälpa till att utföra de arbeten som behövs.