Säkra din plats till höstens utbildningar! Anmäl dig redan idag.
Klicka här för att komma till utbildningsschemat
Produkt
Cylinder tätningar

Hydrauliktätningar

I industrin hittar man hydrauliken överallt..

Principen är att ett hydraulsystem med hjälp av en strömmande vätska ska överföra och/eller styra energi. Hydraulsystem står för kraften i grävmaskiner som anlägger mark för byggnader, i skogsmaskiner som fäller skog och i truckar och arbetsplattformar som finns på företag. Det krävs inte mycket eftertanke för att inse att ett läckage i ovanstående miljöer kan ställa till med en mindre katastrof i form av föroreningar, stilleståndskostnader och saneringskostnader.

Lång hållbarhet hos tätningssystem är av stor vikt

Ovanstående scenarior beskriver varför ingenjörer lägger sådan stor vikt vid att hydrauliska system måste vara läckfria och exakta oavsett temperatur, belastning och omgivande miljö. Lång hållbarhet hos tätningssystem är därför en oerhört viktig komponent för att undvika produktionsstopp och skador på utrustning.

Kolvtätningar, stångtätningar, avstrykare

Vi på Sverull ElektroDynamo erbjuder ett brett sortiment och generellt kan man dela upp hydrauliktätningar i kolvtätningar (utvändigt), stångtätningar (invändigt), kombinationer av dessa, samt olika typer av avstrykare. Hos oss finns alla dessa typer tillgängliga.