NYHET - SKFs livsmedelssäkra kullagerenheter
Läs mer om hur du kan minska onödiga livsmedelsrisker
Produkt
Pumpar2

Pumpar

Vi tillhandahåller allt från pumpar, pumpstationer, tryckstegringsanläggningar, tankar, ventiler, doseringsutrustning och ATEX-pumpar till kringutrustning och servicetjänster.

Service och reparationer på samtliga pumpfabrikat och modeller

Våra servicetekniker utför installation, dimensionering, renovering och förebyggande underhåll på alla typer av pumpar. Service och renovering genomförs i våra verkstäder eller på plats hos dig som kund. Vi är auktoriserad/certifierad samarbetspartner till:

 • Grundfos
 • Sulzer
 • Wilo
 • Robota
 • GPA/Kessel avloppsstationer
 • Skandinavisk Kommunalteknik/LPS tryckavloppssystem

Vi samarbetar även med Xylem och Axflow.

Pumpstationer och tryckstegringsanläggningar

Vi erbjuder kompletta lösningar för kommunala och industriella applikationer. Du kan välja mellan olika storlekar och utförande på stationer och/eller pumpar samt med eller utan överbyggnad. Vi levererar kompletta prefabricerade tryckstegringsenheter tillsammans med erforderliga kopplingar och styrskåp.

Kompositbeläggning och epoximålning

Vi utför beläggningsarbeten med Loctite kompositmaterial, där vi är certifierad applikatör, för att motverka korrossions- och kemikalieangrepp, slitage och erosionsskador. Kompositbeläggningen utförs på plats hos dig som kund eller i våra anpassade verkstäder.

 

 

 

 

 

 

Produktprogram

      Vi erbjuder pumpar inom följande områden:

 • Industri- och processpumpar
 • Spillvatten
 • Vattenförsörjning
 • Värme och kyla

 

Servicetjänster:

 • Tillståndskontroll
 • Pumputvärdering
 • Pumpinstallation
 • Driftsättning för optimal pumpprestanda
 • Pumpstation
 • Tryckstegringsanläggningar
 • Underhåll
 • Reparation
 • Optimering
 • Utbyte av pump
 • Kompositbeläggning
 • Teknisk support
 • Serviceavtal