Besök oss i vår monter på Underhållsmässan i Göteborg 12-15 mars. Monter B10:12
Klicka här för att registrera din gratis entrébiljett
Produkt
NoWear

NoWear rullningslager

Där höga krav ställs på lager under extrema driftsförhållanden, där det finns risk för smetning, bristande smörjning, plötsliga belastningsförändringar, alltför små belastningar eller höga driftstemperaturer kan vi på Sverull leverera SKF-lager med en keramisk beläggning på kontaktytorna i lagret. Denna beläggning, med varumärket NoWear®, har låg friktion och är utvecklad av SKF, för rullningslager. NoWear-lager är ett klokt val i de fall där lager havererar i förtid på grund av svåra driftsförhållanden. NoWear-lager klarar långa perioder av otillräcklig smörjning, plötsliga ändringar av belastningen, snabba varvtals-ändringar, vibrationer och oscillationer.