NYHET - SKFs livsmedelssäkra kullagerenheter
Läs mer om hur du kan minska onödiga livsmedelsrisker
Produkt
hybridlager

Hybridlager

Hybridlager har ringar av lagerstål och rullkroppar av kiselnitrid (Si3N4). Förutom att vara utmärkta elektriska isolatorer kan hybridlager köras vid högre varvtal och har längre brukbarhetstid än helstållager i de flesta applikationer. Den mycket goda elektriskt isolerande egenskapen är en av de viktigaste kännetecknen för kiselnitrid. Rullkropparna av kiselnitrid skyddar ringarna mot strömskador och ökar på så sätt servicelivslängden hos lagren.