Sverull förvärvar tillgångarna i Mariannelunds Maskin och Rep. Verkstad
Läs mer här!
Produkt
Speciallager lager och lagerenheter för höga temp

Högtemperaturlager

För lagringar som måste fungera vid extrema temperaturer, i området -150 till +350 °C, eller som måste klara mycket stora temperaturskillnader, t.ex. i ugnsvagnar, ugnar eller transportörsystem i lackeringsanläggningar. SKF har därför tagit fram nedanstående lager för höga temperaturer för att möta vitt skilda krav på minskade driftskostnader, förlängd, underhållsfri brukbarhetstid och stor driftsäkerhet inom hela det breda temperaturområdet, även i svåra miljöer.


• Spårkullager
• Y-lager
• Y-stållagerenheter
• Y-flänslagerenheter