NYHET - SKFs livsmedelssäkra kullagerenheter
Läs mer om hur du kan minska onödiga livsmedelsrisker
Produkt
Speciallager NoWear

Speciallager

Hybridlager

Hybridlager har ringar av lagerstål och rullkroppar av kiselnitrid (Si3N4). Förutom att vara utmärkta elektriska isolatorer kan hybridlager köras vid högre varvtal och har längre brukbarhetstid än helstållager i de flesta applikationer. Den mycket goda elektriskt isolerande egenskapen är en av de viktigaste kännetecknen för kiselnitrid. Rullkropparna av kiselnitrid skyddar ringarna mot strömskador och ökar på så sätt servicelivslängden hos lagren.

INSOCOAT rullningslager

Ett INSOCOAT-lager är en mycket ekonomisk lösning i jämförelse med andra isoleringsmetoder för att skydda lagret. Genom att integrera den elektriskt isolerande funktionen i lagret har SKF kunnat öka driftsäkerhet och maskintillgänglighet, vilket praktiskt taget eliminerat problemen med skador p.g.a. elektrisk erosion. INSOCOAT rullningslager är ett bra val i elmotorer, generatorer eller liknande utrustningar som riskerar att utsättas för passage av elektrisk ström.

Lager och lagerenheter för höga temperaturer

För lagringar som måste fungera vid extrema temperaturer, i området -150 till +350 °C, eller som måste klara mycket stora temperaturskillnader, t.ex. i ugnsvagnar, ugnar eller transportörsystem i lackeringsanläggningar, är konventionella rullningslager inte lämpliga. SKF har därför tagit fram nedanstående lager för höga temperaturer för att möta vitt skilda krav på minskade driftskostnader, förlängd, underhållsfri brukbarhetstid och stor driftsäkerhet inom hela det breda temperaturområdet, även i svåra miljöer.
• Spårkullager
• Y-lager
• Y-stållagerenheter
• Y-flänslagerenheter

NoWear rullningslager

Där höga krav ställs på lager under extrema driftsförhållanden, där det finns risk för smetning, bristande smörjning, plötsliga belastningsförändringar, alltför små belastningar eller höga driftstemperaturer kan vi på Sverull leverera SKF-lager med en keramisk beläggning på kontaktytorna i lagret. Denna beläggning, med varumärket NoWear®, har låg friktion och är utvecklad av SKF, för rullningslager. NoWear-lager är ett klokt val i de fall där lager havererar i förtid på grund av svåra driftsförhållanden. NoWear-lager klarar långa perioder av otillräcklig smörjning, plötsliga ändringar av belastningen, snabba varvtals-ändringar, vibrationer och oscillationer.

Lager och lagerenheter med Solid Oil

I de flesta applikationer ger vanliga fetter och smörjoljor lagret tillfredsställande smörjning och därmed förväntad brukbarhetstid. Det kan dock förekomma fall som är så svåråtkomliga att eftersmörjning praktiskt taget är omöjlig, eller där mycket effektiv tätning mot föroreningar krävs. Solid Oil - det tredje smörjalternativet - kan vara lösningen, eftersom metoden innebär "engångssmörjning" och effektiv tätning. Solid Oil har gett utmärkta resultat i applikationer placerade utomhus som lyftanordningar, kranar och traverser, i inbyggnader med vertikal axel och i lagringar som inte är åtkomliga för eftersmörjning.