Säkra din plats till höstens utbildningar! Anmäl dig redan idag.
Klicka här för att komma till utbildningsschemat
Produkt
Nålrullager

Nålrullager

Nålrullager - stor bärförmåga

Vi erbjuder nålrullager i ett flertal olika utföranden och i en mängd storlekar. De flesta utgörs av lager med flänsar på ytterringen. Dessutom finns lager utan flänsar och lager med tätningar. Utöver nålrullager har vi ett bra utbud vad gäller:

  • Nålrullkransar
  • Nålrullbussningar
  • Nålrullager utan innerring, med flänsar
  • Nålrullager med flänsar och innerring
  • Nålrullager med tätningar
  • Axialnålrullager
  • Stödrullar
  • Kamrullar

Skadliga kantbelastningar förhindras

Samtliga lager har en styv hållare med gott om ytrymme för smörjmedel. Nålrullarna har en mot ändarna svagt krökt mantelyta; detta ger modifierad linjekontakt mellan rullar och löpbana som förhindrar skadliga kantbelastningar. Trots sin låga sektionshöjd har nålrullager stor bärförmåga och är således lämpliga för lagringar där det radiella utrymmet är begränsat.

Nålrullkransar serie K
Nålrullkransar är kompletta och monteringsfärdiga lagringselement. De ger lagringar med stor bärförmåga och minimal sektionshöjd under förutsättning att rullarnas löpbanor på axel och lagerhus har samma hårdhet och kvalitet som lagerringar.

Nålrullbussningar serie HK
Nålrullbussningar är nålrullager med en mycket tunn, pressad ytterring. De utmärks av låg sektionshöjd och stor bärförmåga. Används företrädesvis där lagerhusen inte kan förses med löpbanor för nålrullkransar men man ändå behöver utrymmesbesparande och ekonomiska lagringar.

Nålrullager utan innerring, med flänsar serie NK, NKS, RNA
Dessa nålrullager med maskinbearbetade ringar av kullagerstål har låg sektionshöjd och stor bärförmåga. Nållager utan innerring är det bästa alternativet där axel kan härdas och slipas.

Nålrullager med flänsar och innerring serie NKI, NKIS, NA
Dessa har fr.o.m. 20 mm i ytterdiameter i regel fasta flänsar, ett smörjspår och ett smörjhål i ytterringen. Mindre lager har antingen fasta flänsar eller insatta lösa flänsar och saknar eftersmörjsanordning i ytterringen. I samtliga lager med flänsar bildar ytterring, nålrullar och hållare en sammanhållande enhet.

Nålrullager med tätningar
de flänsförsedda nålrullagren av serierna NA 49 och RNA 49 kan även erhållas i utförandena RS och 2RS, dvs. med kontakttätning på den ena eller båda sidorna. Tätningarna är av syntetiskt gummi och förhindrar effektivt att föroreningar tränger in i lagren.

Axialnålrullager
SKF axialnålrullager AXK ger bärkraftiga och styva lagringar som är okänsliga för stötbelastningar och kräver minimalt utrymme i axiellt led. De kan ta upp axialbelastningar i endast en riktning.

Ladda hem