Handla dina produkter via vår webbshop
Klicka här
Produkt
Länkhuvud2

Ledlager och länkhuvud

Ledlager och länkhuvud är standardiserade och monteringsfärdiga maskinelement. De är på grund av sin konstruktion särskilt lämpliga för lagringar där snedställning mellan axel och lagerhus måste medges eller där företrädesvis krängnings- eller pendelrörelser med relativt låga glidhastigheter förekommer.

Dessa inbyggda egenskaper innebär i praktiken följande:

  • Uppriktningsfel eller snedställningar saknar betydelse
  • Deformation hos omgivande komponenter under drift har ingen inverkan
  • Kantspänningar och stora belastningar på omgivande komponenter kan inte uppstå
  • Driftsäkerheten förbättras för lättviktskonstruktioner

De olika driftförhållandena för maskiner, fordon och apparater samt de stigande kraven på lagrens bärförmåga och på underhållsfri drift har lett till en snabb vidareutveckling av ledlagren och länkhuvudena. Med hjälp av plastmaterial som t.ex. polyamid (PA) och polytetraflouretylen (PTFE), har man kunnat framställa glidytor som gör underhållsfri drift möjlig.

Länkhuvud
Länkhuvud består av ett stånghuvud och ett radialledlager i standardutförande eller ett stånghuvud, en ledlagerinnerring och ett glidskikt mellan stånghuvudets hål och innerringen. SKF länkhuvud tillverkas av helstål eller stål/brons (kräver underhåll) samt som underhållsfria länkhuvud. SKF länkhuvud möjliggör ekonomiska och driftsäkra konstruktioner med lång brukbarhetstid.

Utbud ledlager och länkhuvud

Generellt sätt kan man dela upp ledlagerna i radialledlager, vinkelkontaktledlager, axialledlager samt länkhuvud med inner- och yttergänga samt för svetsanslutning. Vi har ett bra utbud och hjälper gärna till med information om utföranden och dimensioner, kontakta oss gärna för beställning!

Radialledlager
Den karakteristiska egenskapen hos SKF helstålledlager är ytterringen som är avsiktligt slitsad vid en viss punkt så att den kan fjädra isär och göra det möjligt att sätta in innerringen. På så sätt blir lagren självsammanhållande och lätthanterliga. Beroende på applikation erbjuds SKF:s ledlager i både underhållsfritt samt underhållskrävande utförande (helstålsledlager).

Utförande: 
Helstålsledlager: Utförande E, ES
Underhållsfria: Utförande C, TE, TGR, TA, TG3A

Vinkelkontaktledlager
De sfäriska glidytorna i vinkelkontaktledlager står i vinkel mot lageraxeln. Därför är dessa lager särskilt väl lämpade för att ta upp kombinerade (radiella och axiella) belastningar. Ett ensamt inbyggt vinkelkontaktlager kan endast ta upp axiella belastningar som verkar i en riktning. Lagren är inte själv-sammanhållande, d v s ringarna kan monteras separat.

Beroende på applikation erbjuds även dessa i både underhållsfritt samt underhållskrävande utförande.

Axialledlager
Axialledlager har en sfärisk yta på axelbrickan och en konkav, motsvarande sfärisk, yta i husbrickan. Dessa lager är i första hand avsedda att bära axiella belastningar men lämpar sig även för att ta upp radiella belastningar plus samtidigt verkande axiella belastningar. Axialledlager är inte själv-sammanhållande, d v s brickorna kan monteras separat. Även dessa ledlager kan levereras i underhållsfritt- respektive underhållskrävande utförande.