Säkra din plats till höstens utbildningar! Anmäl dig redan idag.
Klicka här för att komma till utbildningsschemat
Produkt
Lagerhus

Lagerhus

Nytt lagerhus som kallas SE lagerhus!

Lagerhus tillsammans med passande lager utgör ekonomiska, utbytbara lagerenheter som uppfyller kraven på konstruktioner som är lätta att underhålla. Lagerhusen tillverkas i många olika utföranden och storlekar.

Förbättrad konstruktion och kvalitet
SKF har förbättrat SNL-lagerhusets konstruktion och skapat en ny generation av lagerhus som tillverkas i ett gråjärn av högre kvalitet och med mer exakt bearbetning: SE lagerhus. Förutom att lagrens brukbarhetstid förlängs ger SE lagerhus stora miljömässiga fördelar jämfört med de lagerhus de ersätter.

SE lagerhus ersätter SNL stålagerhus

SE lagerhus ersätter SNL stålagerhus och dess varianter; SE 2 och 5, FSE 5, SSED 2 och 5 samt FSED 5. Informationen om SE lagerhus med avseende på varianter, tätningslösningar, system konstruktion, smörjning, montering, tillståndövervakning och tillbehör är generellt densamma som för SNL lagerhus och SE husen har samma inbyggnadsmått som dagens SNL-hus och är rakt av utbytbara. SE hus i serie 2, 3, 5 och 6 kommer att ersätta SNL lagerhus i 2, 3, 5 och 6-serien respektive, och kommer att finnas tillgänglig successivt storlek efter storlek.

Sortiment:
• Delade stålagerhus
• Odelade stålagerhus
• Flänslagerhus
• Spännlagerhus

Användningsområden:
• Gruvindustrin
• Materialhantering (transportörer)
• Stålindustrin
• Marina applikationer