NYHET - SKFs livsmedelssäkra kullagerenheter
Läs mer om hur du kan minska onödiga livsmedelsrisker
Produkt

Lagertillbehör

Klämhylsor

Klämhylsor är den mest använda komponenten för att fixera lager med koniskt hål på cylindriskt säte, eftersom de kan användas på både slät axel och axel med ansats. De är enkla att montera och kräver ingen ytterligare låsning på axeln. Med klämhylsa kan lagret fixeras i valfritt läge på slät axel. Vid användning på axel med ansats tillsammans med en stödring, kan lagret låsas fast i exakt axiellt läge, samtidigt som demontering underlättas. levererar klämhylsor för axlar både med metriska mått och med tummått.

Avdragshylsor

Avdragshylsor används för att fixera lager med koniskt hål på cylindriskt säte på axel med ansats. Hylsan pressas in i lagrets hål, medan lagret är ansatt mot en axelskuldra eller distansring. Hylsan låses på axeln med en mutter eller en ändbricka. Låsmuttrar och ändbrickor levereras inte med avdragshylsor utan måste beställas separat.

Låsmuttrar

Vi kan leverera låsmuttrar i många storlekar; de kallas även axel- eller avdragsmuttrar beroende på hur de används. De är lämpliga för att fixera lager och andra komponenter på axlar liksom för att underlätta montering av lager på koniska säten och för demontering av lager från avdragshylsor. Vi erbjuder låsmuttrar i fem olika metoder för låsning på axeln. Dessa är:

  • Låsbricka
  • Låskrampa
  • Låsskruv
  • Låsanordning
  • Låstappar