NYHET - SKFs livsmedelssäkra kullagerenheter
Läs mer om hur du kan minska onödiga livsmedelsrisker
Produkt
Smörjmedel

Lagerfett och smörjning

Lagerfett från SKF och Klüber

Vi tillhandahåller ett brett utbud av olika typer av smörjfetter som är av mycket hög kvalitet och som passar de flesta lagerinbyggnader och förhållanden. Dessa fetter är specifikt utvecklade för att möta behoven hos rullningslager och deras driftsförhållanden. Utöver SKF:s lagerfett erbjuder vi även specialfetter för särskilda applikationer från Klüber. Vi hjälper dig att välja det lämpligaste fettet.

Vi erbjuder:

Smörjmedel
Specialfetter
Automatiska smörjapparater
Verktyg för manuell smörjning
Smörjverktyg
Smörjprogramvara

Otillräcklig smörjning är orsaken till mer än 36 % av alla förtida lagerhaverier

Om man räknar med nedsmutsning stiger denna siffra till över 50 %. Korrekt smörjning och renlighet är avgörande för lagrets livslängd. Det finns många fördelar med korrekt smörjning. Några av dem är att man ökar/förbättrar produktiviteten, driftsäkerheten och arbetsmiljön. Energiförbrukningen minskar tack vare minskad friktion och smörjmedelsförbrukningen minskar likaså. Smörjning är alltså en avgörande underhållsfaktor och är således en nyckelaspekt i det totala konceptet för anläggningsoptimering.