Utbildningsprogram för 2019
Ta del av 2019 års utbildningsprogram här
Produkt
Fläkt(1)

Fläktar

Inom Sverull ElektroDynamo finns en gedigen kunskap och erfarenhet om fläktar och fläktdrifter. Vi erbjuder service, tillståndskontroll och uppgradering/ombyggnation av befintliga fläktar och säljer samt installerar nya.

Våra erfarna projektledare kan leda en nyinstallation i egen regi eller tillsammans med dig som kund och ta fram en underhålls- och serviceplan för era fläktar. Våra utbildade mekaniker säkerställer att montage, uppgradering och service blir fackmannamässigt utfört och dokumenteras.

 

Produktprogram:

 • Fläktar
 • Fläktanläggningar
 • Fläkthjul
 • Fläkthus

 

Översikt serviceutbud:

 • Dynamisk balansering
 • Tillståndskontroll
 • Installation
 • Service
 • Renovering
 • Underhåll
 • Lagerbyten
 • Tätningslösningar
 • Kompositbeläggning och epoximålning
 • Dimensionering
 • Övervakning
 • Teknisk support

 

Utbildningar:

 • Energieffektivitet
 • Fläktdrifter