Utbildningsprogram för 2019
Ta del av 2019 års utbildningsprogram här
Om oss

Våra värderingar

Making things happen

Vi tar initiativ, är drivkraftiga och håller vad vi lovar

Good to work with

Vi tar människor, relationer och respekt på allvar

Far-sighted

Vi arbetar utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv

Våra värderingar gör oss unika. De utgör en viktig del av vår identitet och särskiljer oss från våra konkurrenter. Att våra medarbetare förstår kärnvärdet ”Good to work with” är avgörande för att vi ska kunna skapa en hållbar arbetsmiljö.

I praktiken innebär detta:

• Att följa lagar och förordningar
• Professionalitet
• Ärlighet
• Ansvar
• Respekt

Våra värderingar definierar ett sätt att arbeta och uppträda. Genom att uppträda i enlighet med dessa stärker vi vår företagsanda.