Utbildningsprogram för 2019
Ta del av 2019 års utbildningsprogram här

Pneumatik i automatiserade system

Kursinnehåll:

 • Uppbyggnad och funktion hos luftberedningsenheter på maskin
 • Elektriska givare/sensorer i pneumatiska system
 • Uppbyggnad och funktion hos elektropneumatiska komponenter
 • Ventilterminaler
 • Montering, uppstart och felsökning av elektropneumatisk handling-enhet
 • Hängande last med 5/3 ventiler och pilotstyrda backventiler
 • Tryckstyrning med proportionalventiler/IP-omvandlare
 • Energibesparande metoder och principer
 • Säkerhetsfunktioner och metoder
 • Simulering med FluidSIM
 • Förutom teoretiska genomgångar genomförs ett stort antal praktiska övningar, allt med inriktning mot praktisk tillämpning

Kursnytta:

 • Förbättrad kommunikation på ”fabriksgolvet”
 • Industrirelaterad kunskap om elektropneumatik i automatiserade produktionssystem
 • Reducerad driftskostnad
 • Säkrare och energieffektivare produktion
 • Minskat stillestånd
 • Ökad produktivitet och flexibilitet
 • Korrekt val av komponenter och funktion
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Förkunskaper
Modern industriell pneumatik eller motsvarande

Kurslängd
2 dagar

Pris
7500 kr/deltagare (ex. moms)

Företag *
Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Telefonnummer *
Anmälningsansvarig *
Fakturaadress *
Referensnummer/ordernummer
Anmälan är bindande *
Här med godkänner jag att mina uppgifter sparas i syfte för utbildningen *
Anmäl mig