Utbildningsprogram för 2018
Ta del av höstens utbildningsprogram här
Aktuellt
Uppriktning1

Vad som verkligen behöver riktas upp och vad du kan låta bli!

Vi kan snabbt och enkelt utföra exakta mätningar och rikta upp alla typer av maskiner med högsta precision där vi använder oss av Easy-Lasers laserbaserade mät- och uppriktningssystem. Lasersändarens laserstråle sveper 360° med ett mätavstånd på upp till 40 meter i radie. Vi ser till att hjälpa dig med den uppriktning som verkligen är nödvändig för din verksamhet.

 Vi kan mäta följande:

1.  Rakhet – Rakhetsmätning kan göras på mängder av industrier. Exempelvis balkar, valsar, rör, maskingavlar, maskingejdrar och transportband. Rakhet är ofta grundförutsättningen för att en maskin ska fungera korrekt och producera felfria detaljer. 

2.  Planhet – Planhetsmätning görs på exempelvis maskinbord, vira-parti i pappersmaskiner, flänsar och svängkranslager, maskinfundament m.m.

3.  Rätvinklinghet - Kontroll av rätvinklighet görs i en mängd applikationer, exempelvis verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner och diverse maskinkonstruktioner.

4. Parallellitet - Exempel på parallellitetsmätningar är inbördes parallellitet mellan valsar eller andra ytor i pappersmaskiner, tryckpressar, valsverk etc. Andra exempel är traversbanor, räls, pressbord etc.  

Vikten av korrekt uppriktning i några olika branscher:

Papper och massaindustrin
Pappersmaskinens valsar måste vara parallella med varandra, annars blir kvaliteten på det färdiga papperet dålig. Oparallellitet kan även orsaka brott i pappersbanan, med kostsamma driftsstopp som följd. En korrekt utförd uppriktning kan säkerställa produktkvaliteten och minska risken för oplanerade driftstopp.

Processindustrin
Genom uppriktning och vibrationskontroll har vi alla möjligheter att optimera driften roterande maskiner. Resultatet för korrekt riktade maskiner är färre oplanerade driftstopp, lägre underhållskostnader och sänkt elkostnad, framförallt för energiintensiva industrier.