Vi har särskilda öppettider v.27-30. Mån-fre 8:00-12:00, 12:50-16:00
Klicka här för att komma till vår kontaktsida
Aktuellt
leasing_hemsida

Nyhet! Leasing med Sverull

Vi erbjuder leasing på följande produktområden:

  • El-motorer
  • Pumpar
  • Växlar
  • Verktyg
  • Frekvensomriktare
  • Fläktar

Varför leasa istället för att köpa?

Ökad Livslängd
I Sverulls funktionsavtal ingår service en gång per år för att underhålla produkten och bevara prestandan.

Färre driftstopp
En modern och uppdaterad maskinpark förebygger driftstopp. 

Energibesparing
En uppdaterad maskinpark kräver lägre ener-giåtgång vilket reducerar energiförbrukningen och bidrar till energibesparingar. 

Kostnadseffektivt
Optimera produktens livslängd genom ett optimerat underhåll. Minimera risken för onödiga och dyra driftstopp.