Säkra din plats till höstens utbildningar! Anmäl dig redan idag.
Klicka här för att komma till utbildningsschemat
Aktuellt
CertifiedMP

Nu har vi genomgått SKF:s certifieringsprocess som Certified Maintenance Partner

SKF Certifier Maintenance Partner

Nu har vi på Sverull ElektroDynamo genomgått SKF:s certifieringsprocess som underhållspartner, Certified Maintenance Partner, CMP. Vi kan som certifierad underhållspartner erbjuda specialiserade tjänster och avancerade analysverktyg för tillståndskontroll och maskininspektioner. Med stöd av SKF:s resurser och beprövad teknik kan vi hjälpa dig att hitta kostnadsbesparingar och öka er produktivitet.

Som godkänd underhållspartner erbjuder vi en heltäckande service på roterande maskiner som bland annat innefattar:

  • Vibrationsmätning
  • Balanseringsprogram
  • Okulära besiktningar
  • Smörjanalyser/oljeanalyser
  • Dokumentering/rapportering

Med hjälp av SKF:s mätverktyg kan vi analysera och tolka driftsparametrar, rekommendera lämpliga åtgärder och leverera en rapport innehållande sammanfattning av analys och rekommendationer för alla problemområden. Genom våra rapporter kan du som kund snabbare få tillgång till viktig information om dina maskiners tillstånd utan att fastna i tidskrävande pappersarbete.

Genom vår tjänst för underhållsservice kan vi:

  • Förhindra driftstörningar och haverier
  • Minska underhållskostnader
  • Öka produktiviteten
  • Minska den totala kostnaden för driften

Vi erbjuder följande:

Steg 1
Vi identifierar de maskiner som är kritiska för produktionen samt gör en preliminär bedömning av maskinernas tillstånd.

Steg 2
Vi tar fram maskinspecifik information samt driftsparametrar och fastställer ett övervakningsprogram som innefattar inspektionsintervall, villkor och övervakningspunkter.

Steg 3
Vi samlar in driftsdata enligt det fastställda övervakningsprogrammet. Våra specialister tolkar och analyserar all data med hjälp av avancerade och beprövade analysverktyg.

Steg 4
En rapport skapas som innefattar en bedömning av varje maskins tillstånd samt konkreta åtgärdsförslag. Vi erbjuder en åtgärdsplan för att hjälpa dig att uppnå bättre prestanda på dina kritiska maskiner.


Ta det första steget

Diskutera gärna dina mål med oss så kan vi hjälpa dig att uppnå dem med rätt underhållsstrategi.

Kontakta din lokala säljkontakt här så guidar de dig rätt.

* På bilden ovan från vänster: Marcus Jennerholm, Försäljning och affärsutveckling SKF, Måns Isacsson, Solution Factory SKF, Tommy Hallgren, servicechef Sverull ElektroDynamo och Tim Robertsson, ansvarig mätteknik/TBU Sverull ElektroDynamo.