Nu erbjuder vi våra kunder att handla från vår webbshop
Klicka här för att komma till Sverulls Webshop
Aktuellt
CORONA

Contingency plan Covid-19

Contingency plan för Sverull ElektroDynamo AB med anledning av Coronaviruset, Covid-19

Uppdatering 27:e november

Kära kund,
Med anledning av den snabba ökningen av Covid-19 såväl i Sverige som ute i Europa vill vi nu återigen ger er en uppdatering på var Sverull står idag och hur vi agerar.

Syftet med detta brev är att vara transparenta med hur vår verklighet ser ut och på så sätt göra er medvetna om risker i försörjningskedjan samt hur de angrips.

Sammanfattning:
• Vi är fullt operativa på samtliga orter.
• Vi har till dags datum haft fyra konstaterade fall av Covid-19 i vår organisation. I samtliga fall har vi kunnat isolera smittan och förhindrat spridning på företaget.
• Vi har erbjudit samtliga anställda ett test för antikroppar på vår bekostnad för att minska oro och för att förstå hur vi drabbats.
• Vi har som företag, så här långt, klarat krisen relativt väl och står finansiellt starka.
• Vi har sedan ett par veckor återinfört strikta restriktioner för att minska risken för att få in smitta, för att sprida smitta internt och naturligtvis för att förhindra att den sprids ut från Sverull. Ni kommer märka av detta i form av minskat antal eller för stunden helt uteblivna besök av oss. Ni kommer också märka av detta vid besök i våra butiker i form av ökade restriktioner.
• Vi har återigen infört rutiner för att skapa redundans på kritiska funktioner. I praktiken innebär detta att ett back-up team skapats som inte tillåts ha kontakt med ordinarie team.
• Våra åtgärder utvärderas, och vid behov justeras, i ledningsgruppen varje måndag.
• Det finns nu ett begränsat men konkret riskområde i vår materialförsörjning. Läs mer nedan.

Materialsäkring:
• Vi ser i nuläget inga förseningar eller konkreta risker för sådana. Vi har dock i förebyggande syfte byggt upp ett säkerhetslager av utvalda artiklar baserat på egna analyser.
• En fortsatt risk är att politiska beslut på nytt kommer om stärkta restriktioner i hårt drabbade områden.

Vad kan ni som kund göra?
All information och framförhållning är av värde.
Vi utgår i vår materialförsörjning från a) liggande order b) överenskommen / avtalad lagerhållning, c) historisk förbrukning d) allmän god och bred servicenivå.
Vi jobbar konstant och systematiskt med vår lagerhållning, våra behovsanalyser baseras dock till stor del på historik.
Vet man med sig att man har kommande behov som kraftigt kan gå utanför dessa ramar, t ex projektrelaterade inköp eller köp av kapitalintensiva sällanköpsprodukter är det en god hjälp att tidigt kommunicera och orderlägga detta i samråd med våra säljare eller vår kundsupport.
Använd gärna vår webbshop för att se vårt utbud och placera order. Därigenom är vi tillgängliga dygnet runt, året runt.
Vi fortsätter hålla er uppdaterade när förändringar i ovanstående sker.

Mvh,
Martin Elm, VD Sverull Elektrodynamo AB

 

Contingency Plan

Vår plan fokuserar även fortsättningsvis på tre huvudperspektiv:
✓ Förebyggande åtgärder – att minska risken för smitta för era och våra anställda
✓ Redundans – att ha back-up funktioner i ett scenario där smitta spridit sig till oss
✓ Materialsäkring – att i bästa möjliga mån säkerställa fortsatt försörjning av produkter

Förebyggande åtgärder:
Hygien
▪ Enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer
Resor
▪ Inga internationella resor tillåtna. Inrikesresor hålls till ett minimum och får bara genomföras om de a) är affärskritiska och b) kan genomföras på ett säkert sätt..
Möten
▪ Deltagande i större möten, events, mässor och konferenser undviks helt.
▪ Besök av utomstående på våra kontor minimeras. Alla möten som kan ske genom andra media ska göra det.
▪ Möten med dig som kund kommer att fortgå under förutsättning att a) ni önskar att mötet sker fysiskt, samt b) era och våra interna riktlinjer om resor, besök och hygien uppfylls.
▪ Våra butiker kommer tillsvidare hålla öppet dock med striktare rutiner.
▪ Vår servicepersonal kommer fortsätta vara aktiv och tillgänglig så länge era och våra interna riktlinjer om resor, besök och hygien uppfylls.

Redundans:
Samtliga utesäljare samt utvald personal i andra funktioner arbetar från sina hem. Syftet med detta är att skapa en redundans i personalstyrkan med grupper som inte är i fysisk kontakt med varandra. Skulle en karantänsituation uppstå kan vi på så vis ha back-up resurser tillgängliga på samtliga orter för att säkerställa fortsatta utleveranser. På vårt centrallager har vi dubbla back-up möjligheter.
Vi har skapat en plattform för att ge alla anställda möjlighet att lätt kunna dela information och hålla sig uppdaterade på läget. En likadan plattform finns också för utbyte med våra syskonföretag inom branschen.
Ledningen har ett veckovis stående extra ledningsmöte där Covid-19 och fortsatta riktlinjer utgör hela agendan.

Materialsäkring:
Vi följer noga utvecklingen som rör vår produktförsörjning. Vi har en tät dialog med våra leverantörer och samarbetspartners och det finns i nuläget en god transparens. Ser vi ökad risk med hänsyn på utvecklingen så agerar vi bl a genom ökad lagerhållning på berörda produkter.