Lagerhus

Nytt lagerhus som kallas SE lagerhus!

SE lagerhus

Lagerhus tillsammans med passande lager utgör ekonomiska, utbytbara lagerenheter som uppfyller kraven på konstruktioner som är lätta att underhålla. Lagerhusen tillverkas i många olika utföranden och storlekar.

 

Förbättrad konstruktion och kvalitet

SKF har förbättrat SNL-lagerhusets konstruktion och skapat en ny generation av lagerhus som tillverkas i ett gråjärn av högre kvalitet och med mer exakt bearbetning: SE lagerhus. Förutom att lagrens brukbarhetstid förlängs ger SE lagerhus stora miljömässiga fördelar jämfört med de lagerhus de ersätter.

SE lagerhus ersätter SNL stålagerhus

SE lagerhus ersätter SNL stålagerhus och dess varianter; SE 2 och 5, FSE 5, SSED 2 och 5 samt FSED 5. Informationen om SE lagerhus med avseende på varianter, tätningslösningar, system konstruktion, smörjning, montering, tillståndövervakning och tillbehör är generellt densamma som för SNL lagerhus och SE husen har samma inbyggnadsmått som dagens SNL-hus och är rakt av utbytbara. SE hus i serie 2, 3, 5 och 6 kommer att ersätta SNL lagerhus i 2, 3, 5 och 6-serien respektive, och kommer att finnas tillgänglig successivt storlek efter storlek.

 

Sortiment:

• Delade stålagerhus
• Odelade stålagerhus
• Flänslagerhus
• Spännlagerhus

 

Användningsområden:
• Gruvindustrin
• Materialhantering (transportörer)
• Stålindustrin
• Marina applikationer

 

 

Katalog lagerhus

För att läsa mer om lagerhus, dess olika utföranden och dimensioner klicka här.

 

Ytterligare information i PDF-format:

SE lagerhus

SNL Stållagerhus 

Concentra Stållagerhus

FNL Flänslagerhus

 

Läs mer på SKF:s hemsida om de nya SE lagerhusen.

 

Kontakta gärna vår kundservice för mer info eller för beställning 

Vill du komma i kontakt med vår kundservice för hjälp med mått, utförande eller göra en beställning så klickar du här för att komma till våra kontaktuppgifter.

Copyright © 2010 AB Sverull  |  Huvudkontor: Box 3135, Fridhemsvägen 17, 550 03 Jönköping  |  Tel: 036-31 26 00  |  Fax: 036-16 20 55  |  info@sverull.se

 

Göteborg 031-704 51 30 | Karlstad 054-22 49 40 | Malmö 040-29 18 18 | Norrköping 011-28 55 50 | Sundsvall 060-64 59 50 | Södertälje 08-55 440 440 | Växjö 0470-74 55 20