Ledlager och länkhuvud

Ledlager och länkhuvud

Ledlager och länkhuvud är standardiserade och monteringsfärdiga maskinelement. De är på grund av sin konstruktion särskilt lämpliga för lagringar där snedställning mellan axel och lagerhus måste medges eller där företrädesvis krängnings- eller pendelrörelser med relativt låga glidhastigheter förekommer.

 

Dessa inbyggda egenskaper innebär i praktiken följande:

  • Uppriktningsfel eller snedställningar saknar betydelse
  • Deformation hos omgivande komponenter under drift har ingen inverkan
  • Kantspänningar och stora belastningar på omgivande komponenter kan inte uppstå
  • Driftsäkerheten förbättras för lättviktskonstruktioner

De olika driftförhållandena för maskiner, fordon och apparater samt de stigande kraven på lagrens bärförmåga och på underhållsfri drift har lett till en snabb vidareutveckling av ledlagren och länkhuvudena. Med hjälp av plastmaterial som t.ex. polyamid (PA) och polytetraflouretylen (PTFE), har man kunnat framställa glidytor som gör underhållsfri drift möjlig.

 

Länkhuvud
Länkhuvud består av ett stånghuvud och ett radialledlager i standardutförande eller ett stånghuvud, en ledlagerinnerring och ett glidskikt mellan stånghuvudets hål och innerringen. SKF länkhuvud tillverkas av helstål eller stål/brons (kräver underhåll) samt som underhållsfria länkhuvud. SKF länkhuvud möjliggör ekonomiska och driftsäkra konstruktioner med lång brukbarhetstid.

 

Katalog ledlager och länkhuvud

För att komma till katalogen om ledlager och länkhuvud samt dess dimensioner och utföranden klicka här.

 

Utbud ledlager och länkhuvud

Generellt sätt kan man dela upp ledlagerna i radialledlager, vinkelkontaktledlager, axialledlager samt länkhuvud med inner- och yttergänga samt för svetsanslutning. Vi har ett bra utbud och hjälper gärna till med information om utföranden och dimensioner, kontakta oss gärna för beställning!

 

Radialledlager. Källa: SKF

Radialledlager 

Den karakteristiska egenskapen hos SKF helstålledlager är ytterringen som är avsiktligt slitsad vid en viss punkt så att den kan fjädra isär och göra det möjligt att sätta in innerringen. På så sätt blir lagren självsammanhållande och lätthanterliga. Beroende på applikation erbjuds SKF:s ledlager i både underhållsfritt samt underhållskrävande utförande (helstålsledlager).

 

Utförande
                                    Helstålsledlager: Utförande E, ES
                                    Underhållsfria: Utförande C, TE, TGR, TA, TG3A

 

Vinkelkontaktledlager

Vinkelkontaktledlager

De sfäriska glidytorna i vinkelkontaktledlager står i vinkel mot lageraxeln. Därför är dessa lager särskilt väl lämpade för att ta upp kombinerade (radiella och axiella) belastningar. Ett ensamt inbyggt vinkelkontaktlager kan endast ta upp axiella belastningar som verkar i en riktning. Lagren är inte själv-sammanhållande, d v s ringarna kan monteras separat.
Beroende på applikation erbjuds även dessa i både underhållsfritt samt underhållskrävande utförande.

 

Axialledlager. Källa: SKF

Axialledlager

Axialledlager har en sfärisk yta på axelbrickan och en konkav, motsvarande sfärisk, yta i husbrickan. Dessa lager är i första hand avsedda att bära axiella belastningar men lämpar sig även för att ta upp radiella belastningar plus samtidigt verkande axiella belastningar. Axialledlager är inte själv-sammanhållande, d v s brickorna kan monteras separat. Även dessa ledlager kan levereras i underhållsfritt- respektive underhållskrävande utförande.

 

Länkhuvud. Källa: SKF

Länkhuvud

Helstållänkhuvud består av ett stånghuvud som i kombination med ett normalt helstålledlager vilket är axiellt fixerat i huset. Länkhuvud finns tillgängliga med innergänga (1), yttergänga (2) och med svetsanslutning (3). SKF:s länkhuvud kan enligt samma princip som ledlager levereras som underhållsfria respektive underhållskrävande enheter.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vi erbjuder ett brett utbud av ledlager och länkhuvud. För mer information om utförande, dimensioner eller vid beställningsfrågor, hör av dig till oss så hjälper vår tekniska kundservice dig. Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter.

Ledlager. Källa: SKF
Länkhuvud. Källa: SKF

Copyright © 2010 AB Sverull  |  Huvudkontor: Box 3135, Fridhemsvägen 17, 550 03 Jönköping  |  Tel: 036-31 26 00  |  Fax: 036-16 20 55  |  info@sverull.se

 

Göteborg 031-704 51 30 | Karlstad 054-22 49 40 | Malmö 040-29 18 18 | Norrköping 011-28 55 50 | Sundsvall 060-64 59 50 | Södertälje 08-55 440 440 | Växjö 0470-74 55 20